Proces kasacji pojazdu

Oddając auto do kasacji należy przejść przez proces, składający się z kilku kroków. Całość jest łatwa, jednak osobom pierwszy raz oddającym samochód do kasacji, może nastręczyć nieco trudności. Poniżej przedstawiamy całą ścieżkę, jaką należy przejść, by dopełnić wszystkich formalności. Oferujemy również fachową pomoc i doradztwo na każdym etapie.

Zebranie dokumentów
Zanim wybiorą się Państwo do naszej firmy, należy zebrać odpowiednie dokumenty, potwierdzające, kto jest właścicielem pojazdu i, że auto może zostać poddane kasacji. Należy posiadać wszystkie wymienione dokumenty, gdyż bez nich złomowanie pojazdu będzie nie możliwe:
– Dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
– Dowód rejestracyjny, a w przypadku jego braku zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu np. kserokopia dowodu, potwierdzona przez właściwy wydział komunikacji;
– Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
– Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel, a nie może stawić się podczas złomowania, współwłaściciel musi napisać upoważnienie. Wymagany jest również dowód osobisty lub kserokopia dowodu drugiego współwłaściciela.
– Jeżeli pojazd zarejestrowano na firmę, trzeba także dołączyć KRS lub zaświadczenie z CEIDG oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy.
– Dokument potwierdzający własność, jeżeli właściciel jest inny niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym (umowa kupna-sprzedaży)

Wizyta u nas w firmie
Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy odwiedzić naszą placówkę. Jeśli samochód jest nadal sprawny, mogą Państwo podstawić pojazd osobiście. Jeśli auto nie nadaje się do jazdy oferujemy możliwość odbioru pojazdu z miejsca wskazanego przez klienta i odstawienie go do punktu kasacji, naszym pojazdem.

Odbiór dokumentów kasacji pojazdu
W firmie nastąpi proces odebrania samochodu i przekazania go do kasacji. Na tym etapie otrzymują Państwo od nas potwierdzenie oddania samochodu na złom, stare tablice rejestracyjne, a także ekwiwalent pieniężny przysługujący za oddanie samochodu do recyklingu.

Wyrejestrowanie pojazdu samochodowego
Ostatnim krokiem, jaki należy poczynić, to zgłoszenie się w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji, z wszystkimi dokumentami oraz otrzymanym od nas potwierdzeniem kasacji pojazdu. Należy również pamiętać, żeby zgłosić fakt wyrejestrowania samochodu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym w celu zakończenia umowy OC.